Doplnky - Alfeus Billing

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Doplnky

TICKETING
Pre lepšiu organizáciu procesov smerom k vašim zákazníkom ale aj vo vnútri firmy môžete systém rozšíriť o ticketing. Ten je priamo integrovaný so službou ALFEUS Billing a prístupný nie len Vašim zamestnancom, ale aj Vašim zákazníkom pre rýchle a efektívne vybavenia ich požiadaviek. Máte tak neustály prehľad o stave každej úlohy a požiadavky vo firme. Ak máte alebo plánujete certifikáciu podľa ISO, je ticketing nevyhnutnou súčasťou Vašej firmy.  Jeho využitie je ale všeobecné prakticky v každej firme bez ohľadu na veľkosť a zameranie.

Zákaznícke web konto

Funkcia umožňuje bezpečný webový prístup Vašich zákazníkov k ich údajom prostredníctvom internetu. Okrem správy svojich základných údajov môže  mať zákazník pod kontrolou svoje faktúry a úhrady. Web konto ho informuje o najbližších povinnostiach, poskytuje prehľad aktuálnych služieb. V rozšírenej verzii webového prístupu získava zákazník plne samoobslužnú zónu, kde si môže  v reálnom čase meniť služby, uhrádzať faktúry alebo posielať požiadavky na technickú podporu.

Zaplať a používaj

Ak sa zákazník obslúži sám z pohodlia svojho domova, tak provider ušetrí náklady na jeho obsluhu a zároveň zvyšuje motiváciu zákazníka na zakúpenie ďalších služieb. Systém zaplať a používaj je plne automatický systém, ktorý na základe prijatej úhrady automaticky spustí požadovanú službu na obdobie, za ktoré zákazník zaplatil. Spolu s aktiváciou služby sa usktutoční aj jej vyúčtovanie. ISP alebo CATV provider si tak minimalizuje riziko neuhradených pohľadávok, keďže služba je vždy aktívna len počas predplateného obdobia.

.

API

Ak máte dostatočné znalosti v oblasti vývoja vlastných aplikácií, môžete využiť funkcie API napríklad na vývoj vlastných webových rozhraní k službe ALFEUS Billing alebo na jej integráciu s Vašim technickým a dohľadovým systémom. API k službe ALFEUS Billing umožňuje spoľahlivý a hlavne mimoriadne bezpečný prístup k údajom prostredníctvom SOAP vo formáte XML.

Externý billing

Umožňuje načítať údaje pre billing zákazníka z externých zdrojov. Môže ísť o prenesené dáta, video požičovňu, prevolané minúty z telefónnej služby alebo servisné zásahy. Štruktúru importu Vám upravíme priamo na mieru.

Provisioning

Pre plne automatickú aktiváciu alebo deaktiváciu služieb u ISP a CATV providera  s heterogennými technológiami, ponúkame možnosť ich zákaznkovo prepojiť so službou ALFEUS Billing. Minimalizujete tak chybovosť a  zrýchlite procesy vybavenia zákazníka počas celehé jeho životného cyklu. Od prvého zapojenia, cez zmeny služieb až po jeho odpojenie pri ukončení zmluvy.

.

Servisman

Práca servisných technikov v teréne si vyžaduje prístup k informáciam o naplnánovaných úlohach. Servisman umožňuje grafické zobrazenie v prehľadnej forme kalendára s možnosťou zobrazenia pre denný, týždenný a mesačný plán. Servisné akcie je možné priamo editovať, preplánovať, meniť ich stav a zodpovedného riešiteľa. Aplikácia umožňuje aj podrobnú evidenciu vykonaných činností na jednotlivých servisných akciách a výmenu zariadení zákazníka priamo v teréne. Servisman je aplikácia určená pre systému Android (7 a vyššie) alebo Windows 10. Vyžaduje online pripojenie k internetu a minimálne HD rozlíšenie mobilného zariadenia.

  
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky