Podpora - Alfeus Billing

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podpora

Prevádzka
Služba ALFEUS Billing obsahuje všetko potrebné pre jej prevádzku a ako celok je umiestnená priamo vo Vašej infraštruktúre na zariadení vo vlastníctve ALFEUSu.  Nie je tak potrebné vykonávať žiadne nadštandardné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov Vašich zákazníkov. Prevádzkovateľ (ISP alebo CATV provider) zabezpečuje len zálohovanie elektrickou energiou a pri zvýšených nárokoch na bezpečnosť údajov aj externé sieťové úložisko  pre paralelný backup. O celú prevádzku, inštaláciu nových verzií, upgrade všetkých komponentov služby sa stará ALFEUS. Využívajú sa výlučne značkové komponenty. Všetko je v cene.


 

Podpora
Okrem prvotného prispôsobenia celého systému Vašim podmienkam budeme Vášim podporovaným užívateľom poskytovať neobmedzenú podporu kedykoľvek to budú potrebovať. Urobíme tak pomocou vzdialeného pripojenia alebo prídeme osobne priamo k Vám. V takom prípade zaplatíte len cestové alebo ubytovacie náklady. Všetko ostatné je v cene.


 

Update
L
egislatívny aj funkčný update billingovej časti služby zabezpečuje ALFEUS. Pri vydaní novej verzie billingu je systém aktualizovaný z centrálneho servera a následne sa pri spustení služby na klientskom PC aktualizuje aj klientská časť systému. Všetko prebieha automaticky. Vaše individuálne nastavenia zostanú vždy zachované.


  
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky