e-kasa - Alfeus Billing

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

e-kasa

Opäť nám naša legislatíva zariadila novú povinnosť, ktorou je povinné pripojenie elektronických registračných pokladní k systému e-kasa. Pre lepšiu orientáciu v tejto problematike vo vzťahu k informačnému systému Komplex, sme pripravili vysvetlenie niektorých pojmov a taktiež popis odporúčaných krokov, ktoré musíte vykonať, aby ste sa vedeli úspešne pripojiť k systému e-kasa.

Čo je to e-kasa.

Je to systém, ktorý sa nachádza na Finančnej správe. V tomto systéme sa budú ukladať dáta, ktoré sa tam dostanú cez internet zo všetkých pokladníc na Slovensku. Vaša pokladnica bude tieto údaje posielať online, ihneď potom, ako doklad odošlete do vašej účtenkovej tlačiarne. V prípade výpadku internetového pripojenia, sa o opätovné odoslanie dát postará vaša registračná pokladnica.

On-line registračná pokladnica.
Je to súbor zariadení a obslužného softvéru, ktorý sa pripája na e-kasu. V prípade systému Komplex je to vhodná účtenková tlačiareň vybavená komunikačným modulom a softvér inštalovaný na počítači pripojenom k tlačiarni. Nevyhnutnou podmienkou je jej priame pripojenie na internet.

Virtuálna registračná pokladnica
Je alternatívou k on-line registračnej pokladnici. Je to aplikácia, ktorú poskytuje priamo Finančná správa SR, avšak nemá žiadne prepojenie k systému Komplex a preto musíte všetky údaje pre úspešné zaevidovanie platby zadať ručne priamo do tejto aplikácie a príslušný doklad vytlačiť na pripojenej tlačiarni. Je vhodná tam, kde dochádza len k príležitostným platbám a obsluha má dostatok času na duplicitnú evidenciu.
Virtuálnu registračnú pokladnicu je možné použiť aj ako dočasné riešenie, ak by Váš dodávateľ pre upgrade existujúcej fiskálnej tlačiarne mal kapacitné problémy alebo by ste z iného dôvodu nestihli nasadiť on-line registračnú pokladnicu.

Ako sú Vaše existujúce fiskálne tlačiarne použiteľné.
Väčšina starých fiskálnych tlačiarní, ktoré sme odporúčali pre našich zákazníkov, pochádzajú od jedného výrobcu, spoločnosti Bowa, a využívali termo tlačiarne Bixolon alebo Epson. Takéto typy tlačiarní sa dajú prerobiť za pomoci doplnkových komponentov. Prestavbu Vám vedia zabezpečiť všetci dodávatelia, ktorí majú zmluvu so spoločnosťou Bowa a obvykle aj Vaše doterajšie servisné strediská pre staré registračné pokladnice. Ak ste boli s doterajším servisným strediskom spokojní a vedia zabezpečiť aj upgrade na novú on-line registračnú pokladnicu, odporúčame sa na ďalšom postupe dohodnúť s ich pracovníkmi.  Rovnako Vám budú vedieť potvrdiť, či sa dá vaša stará fiskálna tlačiareň prerobiť na on-line registračnú pokladnicu. Smutnou správou je, že ak prevádzkujete ihličkovú účtenkovú tlačiareň, tak je pre upgrade na on-line registračnú pokladňu nepoužitelná. Musíte ju nahradiť novou. Ceny nových zariadení od spoločnosti Bowa začínajú už od cca 250 euro bez DPH.

Postup prechodu na on-line registračnú pokladnicu.
Ideálny postup je, ak Vám partner, ktorý bol zároveň doteraz vašim servisným strediskom pôvodnú pokladňu vyradí z prevádzky a súčasne v ten istý deň vykoná upgrade na on-line registračnú pokladňu, ktorú Vám pomôže aj nakonfigurovať a pripojiť na systém e-kasa. K tomu je potrebné daňovému úradu oznámiť, že ukončujete používanie registračnej pokladnice. Zároveň si cez portál finančnej správy požiadate o pridelenie kódu e-kasa klient. Nie je nutná žiadna osobná návšteva, všetko vybavíte elektronicky. Podrobný postup je tu.
Novú on-line registračné pokladnicu si môžete spustiť aj svojpomocne, ak ste dostatočne technicky zdatní. Vyradeniu starej sa však bez prítomnosti servisného technika servisnej organizácie nevyhnete.

Komplex a e-kasa.
Ak ste mali v minulosti pripojenú registračnú pokladnicu k systému Komplex, tak po vykonaní jej upgradu na on-line registračnú pokladnicu a jej  nastavení je potrebné nastaviť v číselníku pokladní alebo v globálnych nastaveniach IP adresu a port novej registračnej pokladnice. To je všetko.
Ak ste pokladnicu pripojenú nemali, tak je potrebné zakúpiť doplnkový komunikačný modul k systému Komplex. Jeho cena je 100 Euro bez DPH  a umožní vám z ľubovoľného PC v sieti odoslať pokladničný doklad na pripojenú lokálnu alebo sieťovú on-line registračnú pokladnicu. Pred tým je ale potrebné nastaviť práva na jednotlivé pokladne a k tomu zodpovedajúce IP adresy a porty. Samotné nastavenie na strane Komplexu je otázkou niekoľkých minút.
Dôležitá je ale skutočnosť, že podpora pre systém e-kasa v systéme Komplex je zapracovaná  až vo verzii 2019.56.XXX a vyššej, ktorá bude uvoľnená v najbližších dňoch a je zapracovaná výlučne pre pokladničné tlačiarne od spoločnosti BOWA. Zoznam predajných a servisných  miest je tu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky